Yoga og mindfulness for børn i Roskilde

 

Nogle gange tænker vi meget på det, der er sket, og det, der skal ske i fremtiden. Hvis vores tanker er tynget af bekymringer, så får vi svært ved at være til stede her og nu. Nogle gange kan drilletankerne fylde så meget, at de tager al vores opmærksomhed, og så kan det være svært at lege eller at sove. Derfor er det godt at træne sin opmærksomheds-muskel, så man selv kan bestemme, hvor man vil rette sin opmærksomhed hen. På yoga/mindfulness-kurset træner vi børnenes opmærksomhed og nærvær gennem krops- og sanseøvelser, som samtidigt styrker børnenes evne til at finde ro og velvære i sig selv.

Børn på 8-12 år, som er i gang med eller har gennemført et cool kids forløb, er velkomne. Forældre er velkomne til at deltage sammen med jeres barn.

Formålet med kurset er:

  • At hjælpe børnene til selv at kunne finde ro
  • At træne børnenes opmærksomhedsmuskel
  • At styrke børnenes mod til at acceptere de tanker og følelser, de har
  • At kunne sende venlige tanker til sig selv og andre

Mere om kurset:

Kurset er et supplement til den kognitive adfærdsterapi. Det understøtter de redskaber, børnene har lært at kende gennem Cool Kids. I Cool Kids-programmet har børnene arbejdet med at finde realistiske og hjælpsomme tanker. Men nogle gange er detektivtænkningen ikke nok, og så kan det være godt at kunne rette opmærksomheden mod noget andet. Dén teknik har I lært at kende som bekymringssurfing, og det skal vi øve os meget mere i på yoga/mindfulness-kurset.

Derudover giver kurset god mulighed for at gense nogle af de børn og forældre, man har gået i gruppeforløb sammen med – eller for at møde nogle nye børn og forældre, som arbejder med Cool Kids-redskaberne.

Gry Ravn Rønne og Johanne Studnitz Jørgensen står for kurset. Udover at være terapeuter i klinikken, er Gry uddannet mindfulness-instruktør og Johanne er uddannet børneyogalærer.

Det praktiske:

Yoga/mindfulness i Roskilde: 

Fem mandage kl.16.00-17.00.
Datoer: 20/9, 4/10, 25/10, 8/11, 22/11
Pris: 1250 kr. i alt per barn.
Sted: Cool Kids Café, Hersegade 8, 4000 Roskilde

Tilmelding via linket: https://system.easypractice.net/overview/sren-benedikt-pedersen

Kommentarer fra tidligere deltagere:

Mor til 7-årig pige:
“Jeg synes det var fint som supplement til gruppen, så man også har kroppen med.”

Mor til 11-årig dreng:
“Kan klart anbefales. Det gjorde at han har taget rigtig mange af værktøjerne til sig og bruger det hver morgen når han skal i skole eller når der opstår konflikter med de andre i skolen ift. temperamentet”.

11-årig pige:
“Jeg kan bruge vejrtrækningsøvelserne meget, når jeg ikke kan falde i søvn. Nogle gange yogaøvelser. Og jeg kan godt lide det med at mærke efter inden i mig selv.”