Individuel behandling

Vi tilbyder kognitiv terapi til børn og unge. 

Hvis barnet har en angstproblematik, anvender vi de samme cool kids redskaber, som vi bruger i cool kids gruppeforløbet – tilpasset det enkelte barn.

Kognitiv terapi er en veldokumenteret, videnskabeligt baseret og effektiv behandlingsform. I kognitiv terapi lærer børn og unge konkrete strategier, som gør det nemmere at overvinde og håndtere forskellige følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer i hverdagen – og forældrene inddrages aktivt i forløbet. 

Kognitiv terapi er særdeles velegnet til børn og unge fordi metoden er konkret og struktureret. Forløbet er målrettet og fokuseret og der bruges forskellige skemaer og skalaer i forløbet. Det appellerer især til børn og unge, at der ikke er så meget fokus på problemerne, men derimod mere på at lære nye færdigheder og strategier, som gør det nemmere at overvinde, løse og mestre de forskellige udfordringer, som barnet oplever i hverdagen.

Kognitiv terapi til børn og unge er baseret på de samme problemløsningsstrategier, som voksne lærer at kende i kognitiv terapi. Der er derfor god grund til at antage, at børn og unge som lærer disse strategier at kende tidligt i livet, har god gavn af og kan bruge disse strategier i mange forskellige situationer frem over i livet.