Personale

Søren Benedikt Pedersen
Cand. psych., autoriseret psykolog
Søren er cand.psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret psykolog. Han har mange års erfaring med psykologisk og psykiatrisk undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Dette har han arbejdet med hos Distrikt Børn og Unge, Psykiatrien i Roskilde samt Hejmdal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Privathospital. Søren har særlig erfaring med forældrerådgivning og tværfagligt samarbejde. Han er specialiseret i behandling af angstlidelser hos børn og unge baseret på Cool Kids Program (evidensbaseret angstbehandling). Han har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi (SAKT). Søren har tidligere været ekstern lektor på Roskilde Universitet. Han er også supervisor, foredragsholder og underviser på Cool Kids vejlederuddannelse (Seminarer.dk). Søren er klinikchef i Cool Kids Klinik.


 

Rikke Laurent Lund Adamsen
Rikke Laurent Lund Adamsen er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret ved Dansk Psykolognævn. Rikke arbejder til daglig som psykolog i egen praksis, og har særlig erfaring og interesse for arbejdet med Dyreassisteret Interventioner, hvor dyr inddrages i terapeutisk praksis. Hun har herigennem særlige kompetencer ift. at sammensætte forløb for børn/unge med angst for specifikke dyrearter. Tidligere har Rikke arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), samt på en intern skole for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og andre diagnoser, hvor hun har varetaget supervision og rådgivning af personale og forældre, samt individuelle udrednings- og samtaleforløb med børn og unge. Rikke er psykolog for Cool Kids i Roskilde.


 

Imann Zrir
Imann Zrir er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet. Hun er certificeret CoolKids behandler og har derfor et stort kendskab til angstbehandling af børn og unge ved brug af Cool Kids Program (evidensbaseret angstbehandling). Derudover har Imann erfaring med behandling af skolevægring og Back2School-manualen. Sammen med Søren Benedikt Pedersen holder hun foredrag om selvværd i CoolKids Caféen i Roskilde. Imann er psykolog for Cool Kids i København og Roskilde, og tilbyder både gruppebehandling og individuelle konsultationer.


 

Heidi Lollike Lund
Heidi Lollike Lund er uddannet cand. comm. og ansat i klinikken som konsulent i Thrive-programmet, med særlig fokus på emetofobi. Hun har tidligere undervist på RUC og på en dagskole for voksne med psykisk sårbarhed. Videre har hun selv gennemgået Thrive-programmet med et barn med emetofobi og er oversætter af materialet. Heidi har primært konsultationer i Cool Kids i Roskilde, både grupper og individuelt.


 

Katrine Eeg
Katrine Eeg er cand.psych fra Københavns Universitet og har derudover en bachelor i psykologi og kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. Katrine tilbyder kognitiv terapi til børn og unge, hvor redskaberne fra cool kids suppleres med compassion fokuseret terapi. Her er fokus især på, at barnet eller den unge opøver evnen til at møde sig selv med omsorgsfuldhed og medfølelse. Katrine har flere års samtale erfaring med børn og unge, b.la. fra en ungerådgivning, hvor hun især har opnået erfaring med angst- og selvværdsproblematikker. Katrine er særligt opmærksom på, at etablere en tillidsfuld alliance, hvor barnet eller den unge kan finde den ro, tryghed og lyst, der er nødvendig for at kunne ændre på det, der er svært. Katrine er psykolog for Cool Kids i Roskilde og tilbyder derudover også online konsultationer.


Sarah Andersen
Sarah Andersen er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, og har derudover en master fra Sveriges Lantbruksuniversitetet. Sarah er psykolog for cool kids i København, hvor hun har individuelle samtaler, gruppeforløb samt online konsultationer.  Det er vigtigt for Sarah, at terapien er et trygt rum for barnet eller den unge, men hun er også opmærksom på at inddrage forældrene og på den proces, der finder sted, når børn og forældre sammen bruger de terapeutiske værktøjer. Før Sarah kom til cool kids klinikken, arbejdede hun med ludomanibehandling, og har derigennem opnået stor viden også om gaming og gråzonerne mellem gambling og gaming. Sarah er desuden forfatter til to børnebøger.

 

Natascha Riva – ORLOV
Natascha Riva er uddannet psykolog på Aarhus universitet. Natascha har arbejdet i klinikken siden 2017, og har derfor bred erfaring med angstbehandling, herunder separationsangst; social angst; specifikke fobier; panikangst; OCD og generaliseret angst. Herunder men også derudover har Natascha erfaring med temaer som selvværdsproblematikker; skolevægring; nedtrykthed/generel mistrivsel; sorg; familiedynamikker; selvskade mm. Natascha har tidligere arbejdet i kommunale familieafdelinger, hvor hun har varetaget rådgivnings- og behandlingsforløb med børn, unge og forældre. Natascha vægter kontakten til barnet meget højt, og gør en stor dyd ud af at skabe et trygt rum for barnet, da dette er en vigtig forudsætning for at hjælpe barnet og familien til at skabe forandring. 

Natascha tilbyder individuelle forløb i Svendborg – og på sigt også Cool Kids/Chilled gruppeforløb.