Personale

Søren Benedikt Pedersen
Cand. psych., autoriseret psykolog

Søren er cand.psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret psykolog. Han har mange års erfaring med psykologisk og psykiatrisk undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Dette har han arbejdet med hos Distrikt Børn og Unge, Psykiatrien i Roskilde samt Hejmdal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Privathospital. Søren har særlig erfaring med forældrerådgivning og tværfagligt samarbejde. Han er specialiseret i behandling af angstlidelser hos børn og unge baseret på Cool Kids Program (evidensbaseret angstbehandling). Han har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi (SAKT). Søren har tidligere været ekstern lektor på Roskilde Universitet. Han er også supervisor, foredragsholder og underviser på Cool Kids vejlederuddannelse (Seminarer.dk). Søren er klinikchef i Cool Kids Klinik.


 

Gry2

Gry Ravn Rønne
Cand. pæd. pæd. psych.

Gry er cand.pæd.pæd.psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun er uddannet lærer fra Holbæk Seminarium og har mange års erfaring indenfor skole- og behandlingsområdet. Hun er specialiseret i behandling af angstlidelser hos børn og unge baseret på Cool Kids Program (evidensbaseret angstbehandling) fra Psykologisk institut Århus Universitet (CEBU). Hun har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi (SAKT), i metakognitiv psykoterapi, certificeret i Friends Resilience og er mindfulness-instruktør og NADA-akupunktør (National Acupuncture Detoxification Association).

Hun har erfaring med at udforme særligt tilpassede forløb for børn og unge, der er udfordrede med at komme i skole. Her arbejder hun tværfagligt med forældre, skole, kommune og PPR om, hvordan der bedst støttes op om barnet. Endvidere konsulterer og superviserer hun lærerteams i bl.a. at lave forebyggende indsatser. Hun tilbyder Cool Kids og Chilled-gruppeforløb samt individuelle forløb. Derudover tilbyder hun hjemmebesøg og kurser i yoga og mindfulness for børn med angst. Gry er supervisor, foredragsholder og underviser på Cool Kids vejlederuddannelsen (Seminarer.dk). Gry er daglig leder i Cool Kids Klinik Roskilde.


 

Johanne Studnitz Jørgensen
Johanne er uddannet cand. pæd. pæd. psych. fra Aarhus Universitet og har en bachelor i antropologi ved Københavns universitet. Hun er uddannet Cool Kids-vejleder og certificeret børneyogalærer. Hun har tidligere erfaring som rådgiver på BørneTelefonen, og med at undervise og arbejde pædagogisk med børn. Hun har skrevet speciale om mobbeforebyggende tiltag i udskolingen i samarbejde med Børns Vilkår. Johanne står for koordinering og planlægning i klinikken og er terapeut for Cool Kids-grupperne i København og Roskilde. Hun har udviklet kurset yoga og mindfulness for børn med angst i samarbejde med Gry Ravn Rønne. Hun udbyder også workshoppen Træn dit selvværd i samarbejde med Kasper Hjort.


 

Rebecca Wandel
Rebecca Wandel er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Hun har solid erfaring med at arbejde med en bred vifte af angstproblematikker, social angst, OCD, generaliseret angst, præstations- og eksamensangst og lavt selvværd. Rebecca har fornøjelsen af at have både individuelle forløb og gruppeforløb. Rebecca tilbyder også individuelle forløb på engelsk. 


 

Kasper Kruse Hjort Arentz
Kasper er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og er desuden uddannet skuespiller. Han har arbejdet hos Cool Kids Klinik siden 2017, både med individuelle forløb og Cool Kids-grupper. Kasper har en stor interesse for børne- og ungdomsområdet og har tidligere arbejdet med børn og unge som tennistræner, pædagogmedhjælper og lærervikar. Han er psykolog i Cool Kids-grupperne i København, hvor han ofte gør brug af sin viden fra skuespillerfaget, fx med øvelser, som træner kropssprog og stemmeføring. Med inspiration fra skuespillerfaget har Kasper også udviklet workshoppen “Træn dit selvværd“, som han løbende udbyder i samarbejde med Johanne Studnitz Jørgensen.


 

Imann Zrir
Imann Zrir er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet. Hun er certificeret CoolKids behandler og har derfor et stort kendskab til angstbehandling af børn og unge ved brug af Cool Kids Program (evidensbaseret angstbehandling). Derudover har Imann erfaring med behandling af skolevægring og Back2School-manualen. Sammen med Søren Benedikt Pedersen holder hun foredrag om selvværd i CoolKids Caféen i Roskilde. Imann er psykolog for Cool Kids i København og Roskilde, og tilbyder både gruppebehandling og individuelle konsultationer.


 

Natascha Riva
Natascha Riva er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Hun har tidligere været ansat som psykolog i Familiecenter Køge, hvor hun lavede familiebehandling og havde psykologforløb med børn og unge i alderen 6 – 19 år. Hun har også været ansat i Gladsaxe Familie- og Ungecenter, hvor hun har arbejdet med børn, unge, par og familiebehandling. Endvidere har Natascha en PREP – lederuddannelse (Prevention Relationship Enhancement Program) og en børnegruppe-lederuddannelse fra Center for Familieudvikling. Natascha er psykolog i Cool Kids-grupper og Chilledgrupper i København.


 

Rikke Laurent Lund Adamsen
Rikke Laurent Lund Adamsen er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret ved Dansk Psykolognævn. Rikke arbejder til daglig som psykolog i egen praksis, og har særlig erfaring og interesse for arbejdet med Dyreassisteret Interventioner, hvor dyr inddrages i terapeutisk praksis. Hun har herigennem særlige kompetencer ift. at sammensætte forløb for børn/unge med angst for specifikke dyrearter. Tidligere har Rikke arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), samt på en intern skole for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og andre diagnoser, hvor hun har varetaget supervision og rådgivning af personale og forældre, samt individuelle udrednings- og samtaleforløb med børn og unge. Rikke er psykolog for Cool Kids i Roskilde.


 

Tine Basse Fisker
Tine Basse Fisker er ph.d. i pædagogisk psykologi, og har siden 2002 arbejdet med børn, som i perioder af deres liv har det svært. Hun har som terapeut i Cool Kids både individuelle forløb og gruppeforløb med børn og eventuelt forældre og arbejder oftest med angstproblematikker og børn/unge, som har svært ved at komme i skole. Tine underviser og vejleder endvidere pædagoger og lærere i hvordan de arbejder med inkluderende pædagogik, så der er plads til, at alle børn kan trives og udvikle sig i skoler og dagtilbud. Desuden har hun skrevet en række artikler og bøger om børn med særlige behov og inkluderende pædagogik. Der kan læses mere om hende her: www.bassefisker.dk. Tine Basse Fisker er terapeut for Cool Kids i Roskilde, både i grupper og individuelt.


 

Heidi Lollike Lund
Heidi Lollike Lund er uddannet cand. comm. og ansat i klinikken som konsulent i Thrive-programmet, med særlig fokus på emetofobi. Hun har tidligere undervist på RUC og på en dagskole for voksne med psykisk sårbarhed. Videre har hun selv gennemgået Thrive-programmet med et barn med emetofobi og er oversætter af materialet. Heidi har primært konsultationer i Cool Kids i Roskilde, både grupper og individuelt.


 

Stina Knudsen
Stina Elisabeth Knudsen er cand.psych fra Københavns Universitet med speciale i metakognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Hun har derudover en Bachelor i psykologi og socialvidenskab fra Roskilde Universitet. Stina har tidligere erfaring med Cool-Kids og Chilled programmerne fra Psykologhuset Ydre Østerbro. Stina arbejder til dagligt hos Cektos – Center for Kognitiv og Metakognitiv terapi, hvor hun arbejder med behandling af angst, depression og stress ud fra Metakognitiv terapi. Hun har flere års erfaring med angstbehandling ud fra kognitiv terapi for både børn, unge og voksne, samt kognitiv adfærdsterapeutisk depressionsbehandling for voksne. Derudover har hun erfaring med mindfulnessbehandling for både børn, unge og voksne. Stina Knudsen er psykolog for Cool Kids i Roskilde og København.


 

Tina Bjørn
Tina Bjørn er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut. Hun har specialiseret sig i unges trivsel. Tina har igennem mange år arbejdet med unge i alderen 13-20 år og har særligt fokus på at hjælpe den enkelte unge til at klare de svære perioder, der kan komme ved fx. angst, ADHD, depression eller perioder med anden mistrivsel. Tina benytter sig bla af psykoedukation (undervisning i psykologiske mekanismer) så den unge kan forstå sine reaktioner og få støtte til at få det bedre. Tina har stor erfaring med at bruge mindfulness og kroppens ressourcer i samarbejdet med den enkelte unge. Tina Bjørn arbejder altid med udgangspunkt i den anerkendende tilgang. Tina tilbyder primært individuel terapi til unge i Roskilde og København, ofte om lørdagen.


 

Monica Breitenstein
Monica Breitenstein er uddannet socialpædagog, psykoterapeut og massør. Desuden er hun mindfulness-instruktør for både børn og voksne. Hun er selvstændig og arbejder til daglig i egen klinik med psykoterapi, mindfulness og Cool Kids forløb. Desuden løser hun opgaver for kommunen i forhold til børn og unge med mistrivsel og angst. Monica har igennem mange år arbejdet med børn, unge og familier både i det private og det offentlige og har særligt fokus på at hjælpe den/det enkelte barn, ung, familie til at klare de svære perioder, der kan komme ved fx. angst, stress, depression, skilsmisse eller perioder med anden mistrivsel. Senest har Monica arbejdet i PPR som familiekonsulent og ungerådgiver. Monica arbejder terapeutisk på flere niveauer efter behov (kognitivt, adfærd, systemisk, psykodynamisk, humanistisk, eksistentielt og transpersonlig). Monica har stor erfaring med at bruge mindfulness og kroppens ressourcer i samarbejdet med den/det enkelte barn, ung eller familie. Hun arbejder altid med udgangspunkt i det relationelle. Monica tilbyder gruppeforløb i Cool Kids i Roskilde.