Klinikkens vision

Angst er en hyppigt forekommende, ofte alvorlig og invaliderende lidelse, men børn og unge med angstproblemer bliver overset og får sjældent relevant behandling.
Det er både urimeligt og uhensigtsmæssigt, især fordi der findes virksomme, veldokumenterede og effektive behandlingsprogrammer til børn og unge angstproblemer: Cool Kids program er et af dem!
Min vision er at gøre relevant viden og behandling lettere tilgængelig for børn og unge med angstproblemer.
Derfor har jeg valgt at specialisere mig i at tilbyde undervisning, kurser og behandling baseret på Cool Kids Program.

Vi har en drøm!

Vi vil gerne bygge en bro: En bro mellem psykologien som videnskab, vores klinik og hverdagen. En bro mellem forskning i psykolog på universiteterne og de mennesker – i dette til børn og unge, som står midt psykiske udfordringer og problemer i deres hverdag. Vi vil gerne være med til at oversætte den viden, vi som samfund producerer på universiteterne, til et jordnært og tilgængeligt sprog. Cool Kids Program er et godt eksempel på et vellykket evidensbaseret behandlingsprogram, fuld af gode strategier og redskaber, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen – så det har vi taget til os og gør alt hvad vi kan, for at flere børn og unge kan få gavn af dette virksomme behandlingsprogram.

Men vi vil mere end det. Forældre til børn med angst får ofte at vide, at de bare skal stille flere krav til deres barn. Det har de sikkert hørt og prøvet mange gange før og måske også oplevet, at det bare fører til flere konflikter og i værste fald til at barnet får det dårligere. Vi vil gerne skabe et sted hvor forældre ikke føler sig dømt og kritiseret, men føler sig mødt i øjenhøjde med respekt og forståelse for deres situation.

I de gruppeforløb vi laver oplever vi ofte at der ligger en utrolig iboende styrke blandt børn og forældre. De bedste råd, den varmeste støtte og dybeste indsigt gives ofte videre af nogen, der selv har været i samme situation. Med Cool Kids Club vil vi skabe et sted hvor børn og forældre, der har mødt hinanden i et gruppeforløb, forsat kan mødes og sammen videreudvikle de færdigheder og strategier, som de er blevet introduceret til i gruppeforløbet.

I Cool Kids gruppeforløbet kommer vi for eksempel ind på begrebet assertiv adfærd og socialfærdighedstræning. Vi vil blandt andet gerne give børn og forældre mulighed for at bygge videre på dette fundament, ved at lave forskellige arrangementer der handler om kommunikation og sociale færdigheder; for eksempel invitere en skuespiller til at arbejde med kropssprog eller en sanger til at arbejde med stemmen. Vi vil også lave arrangementer hvor vi arbejder videre med visualisering, åndedræts- og afslapningsøvelser, som også bliver introduceret i Cool Kids gruppeforløbet.

I Cool Kids Club vil vi også planlægge nogle arrangementer, hvor personer der har haft et langt og spændende liv kommer og fortæller og deler deres livserfaring med børn og unge – og deres forældre. Det siges at der blandt bjergbestigere er tradition for, at man, når man har overvundet en særlig udfordring på vej op af bjerget, giver sine erfaringer videre til de klatrere der kommer efter én, hvilket er med til at skabe tryghed og sikkerhed blandt de efterfølgende klatrere. På samme måde har vi mennesker siden tidernes morgen, fortalt og givet livserfaring videre til kommende generationer! I Cool Kids Club vil vi inviterer mennesker, som har noget spænende at fortælle, til at komme og fortælle og fortælle historie primært med det formål, at øge børnene og de unges oplevelse af fællesskab, tryghed og livsglæde!

Meld dig ind i Cool Kids Club og hjælp os med at realiserer vores ideer. På medlemssiden finder du råd og redskaber til angsthåndtering i et let forståeligt sprog, små informationsvideoer og en aktivitetskalender med overblik over kommende arrangementer for børn, unge og forældre!