Handelsbetingelser – Abonnement

Produktbeskrivelse

Medlemskab af Cool Kids Club er for alle interesserede og giver adgang til medlemssiderne, samt mulighed for at deltage i gruppeforløb og andre arrangementer i Cool Kids Klinik til medlemspris.

Børn og unge under 18 år kan ikke selv melde sig ind i Cool Kids Club.

Hvis du tilmelder dig som forældre til et barn fordi du ønsker at barnet (sammen med forældre) skal deltage i gruppeforløb eller andre arrangementer til medlemspris, skal du oplyse barnets fornavn og fødselsdato og dit eget navn, eventuelt begge forældres navn (fx; Mathilde 22-08-04/Lars Hansen/Betina Lund).

Du skal ikke oplyse barnets eller dit eget cpr.nr. og andre medlemmer, kan ikke se, at du er medlem.

Hvis du tilmelder dig fordi du ønsker adgang til medlemssiderne (fx som fagperson) og ikke regner med at deltage i gruppeforløb eller andre arrangementer sammen med et barn, skal du blot oplyse dit eget navn.

Du har stadig mulighed for at deltage i arrangementer (fx foredrag) til medlemspris.

NÅR DU MELDER SIG IND I COOL KIDS CLUB FÅR DU ADGANG TIL MEDLEMSSIDERNE OG MULIGHED FOR

  • At tilmelde dit barn til gruppeforløb til medlemspris
  • At blive skrevet op til kommende gruppeforløb i prioriteret rækkefølge
  • Adgang til trin for trin – guide til forældre til børn med angst
  • Adgang til informationsvideoer på medlemssiden
  • Overblik over arrangementer for børn og unge i Cool kids Club
  • Tilmelding til arrangementer via aktivitetskalenderen
  • Mulighed for at skrive til og læse svar i vores brevkasse

Som medlem af Cool Kids Club modtager du automatisk vores nyhedsbrev (med mindre du fravælger dette).

Hvis der opstår venteliste til gruppeforløb, holder vi dig orienteret om ny gruppeforløb og tilbyder ledige pladser i kommende grupper til medlemmer på ventelisten i prioriteret rækkefølge, sådan at det medlem på ventelisten, der har været medlem af Cool Kids Club i længst tid, tilbydes plads før nyere medlemmer (det vil sige først til den med det laveste medlemsnummer).

På hjemmesiden: www.cool-kids.dk kan du læse mere om det aktuelle indhold på medlemssiden, medlemsfordele og medlemspriser, samt se den aktuelle prise på medlemsabonnementet.

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement – medlemskab af Cool Kids Club – godkender kunden, at Cool Kids Klinik er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Cool Kids Klinik må gennemføre én betaling for indmeldelse i Cool Kids Club, samt én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen for det løbende abonnement gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Cool Kids Klinik er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Prisen på indmeldelse i Cool Kids Club og den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Cool Kids Klinik eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 3 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra virksomhedens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Alle betalingstransaktioner foretages via QuickPay.dk som er PCI DSS certificeret og håndterer alle gængse betalingskort. PCI Data Security Standard (DSS) sikrer at en række fælles international standard for hvordan kreditkortdata bliver behandlet, bliver overholdt. Standarden definerer en række krav til opbevaring, overførsel og håndtering af kreditkortdata – og hvordan man kontrollerer at kravene er opfyldt.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Cool Kids Klinik har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Cool Kids Klinik indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.cool-kids.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sker med brugerens samtykke og fremgår klart, hvilke oplysninger der registreres.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Cool Kids Klinik som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Cool Kids Klinik gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Cool Kids Klinik fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Cool Kids Børne- og ungdomspsykologisk klinik
Hersegade 8, 1. sal
4000 Roskilde
CVR-nr: 34253269
Tlf.: +45 20 68 34 87
E-mail: info@cool-kids.dk