Chilled

chilled
TEENAGEGRUPPER
Chilled Program er baseret på de samme behandlingsprincipper som Cool Kids Program.
Chilled er målrettet store børn og unge i alderen 13-19 år.

Unge 13 – 15 år
Forældrene deltager hver gang ligesom i et Cool Kids gruppeforløb.
Sessionerne varer 2 timer og foregår en hverdag i tidsrummet 16:00 – 19:00.

Unge 15 – 17 år
Sessionerne varer 2 timer og foregår en hverdag i tidsrummet 16:00 – 19:00
Forældrene deltager hver gang, men der er mere opdelt tid, hvor forældrene og de unge sidder hver for sig, end i vores øvrige gruppeforløb.

Unge 18 – 19 år
Vi sammensætter mindre grupper for unge på 18-19 år uden forældre efter behov.

I gruppeforløbet introduceres børn og forældre til centrale angsthåndteringsstrategier og der fokuseres på problemstillinger, som de unge selv bringer op, fx selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress.

De unge får et arbejdshæfte og forældrene får et vejledningshæfte, som beskriver forskellige hensigtsmæssige problemløsningsstrategier. Under forløbet får de unge hjælp til at omsætte og anvende disse strategier i forhold til konkrete hverdagssituationer.

Læs mere om gruppeforløbet under Cool Kids Program.