Chilled

chilled

TEENAGEGRUPPER
Chilled Program er baseret på de samme behandlingsprincipper, som Cool Kids Program.
Chilled er målrettet store børn og unge i alderen 13-19 år.

Unge 13 – 15 år
Forældrene deltager hver gang ligesom i et Cool Kids gruppeforløbet.
Sessioner varer 2 timer og foregår en hverdag i tidsrummet 17:00 – 19:00.

Unge 15 – 19 år
Sessioner varer 1½ timer og foregår en hverdag i tidsrummet 18:00 – 19:30
Forældrene deltager til en fælles introduktion og hver session slutter af med information til forældrene, som er velkommen til at komme med hver gang.

I gruppeforløbet introduceres børn og forældre til centrale angsthåndteringsstrategier og der fokuseres på problemstillinger, som de unge selv bringes op fx selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress.

De unge får et arbejdshæfte og forældrene får et vejledningshæfte, som beskriver forskellige hensigtsmæssige problemløsningsstrategier. Under forløbet får de unge hjælp til at omsætte og anvende disse strategier i forhold til konkrete hverdagssituationer.

Læs mere om gruppeforløbet under Cool Kids Program.