KURSUS I YOGA OG MINDFULNESS FOR BØRN

Nogle gange tænker vi meget på det, der er sket, og det, der skal ske i fremtiden. Hvis vores tanker er tynget af bekymringer, så får vi svært ved at være til stede her og nu. Nogle gange kan drilletankerne fylde så meget, at de tager al vores opmærksomhed, og så kan det være svært at lege eller at sove. Derfor er det godt at træne sin opmærksomhedsmuskel, så man selv kan bestemme, hvor man vil rette sin opmærksomhed hen. På yoga/mindfulness-kurset styrker vi børnenes opmærksomhed og nærvær gennem krops- og sanseøvelser, som samtidigt styrker barnets evne til at finde ro.
 
Kurset henvender sig til børn, som er i gang med eller har gennemført et Cool Kids forløb – enten individuelt eller i gruppe. Formålet med kurset er:
  • At styrke børnenes mod til at acceptere de tanker, de har
  • At styrke børnenes opmærksomhedsmuskel
  • At hjælpe børnene til selv at kunne finde ro

Kurset understøtter de redskaber, børnene allerede har lært at kende gennem Cool Kids Programmet, idet vi løbende vil tjekke ind på, hvordan det går med børnenes arbejde med drilletankerne. I Cool Kids-forløbet har børnene arbejdet meget med at finde realistiske og hjælpsomme tanker. Men nogle gange er detektivtænkningen ikke nok, og så kan det være godt at kunne rette opmærksomheden mod noget andet. Dén teknik har I lært at kende som bekymringssurfing, og det skal vi øve os meget mere i på yoga/mindfulness-kurset.

Derudover giver kurset god mulighed for at gense nogle af de børn og forældre, man har gået i gruppeforløb sammen med – eller at møde nogle nye børn og forældre, som arbejder med Cool Kids-redskaberne.

Børn på 7-12 år, som er i gang med eller har gennemført et cool kids forløb er velkomne. Forældre er velkomne til at deltage sammen med jeres barn, og ellers vil der være mulighed for at I kan skabe jer et forældrerum i lokalet ved siden af, hvor I kan dele oplevelser og erfaringer omkring Cool Kids og de nytillærte redskaber fra yoga/mindfulness-kurset.

Gry Ravn Rønne og Johanne Studnitz Jørgensen står for kurset. Udover at være terapeuter i klinikken, er Gry uddannet mindfulness-instruktør og Johanne er uddannet børneyogalærer.

Det praktiske:
Fire onsdage kl.15.30-16.30.
Datoer: 14/11, 21/11, 5/12 og 19/12 2018
600kr. i alt per barn.
Hersegade 8 i Roskilde
Tilmelding sker ved at skrive en mail til
info@cool-kids.dk