Stressreducerende terapi

Vi tilbyder stressreducerende terapi til børn og unge. Hvis barnet har en stressreaktion, er det vigtigt at skride ind så hurtigt som muligt. Stress er en fysiologisk og psykologisk reaktion, som kan bremses og afhjælpes vha. terapi. Stressreducerende terapi er baseret på en kombination af kognitiv terapi og mindfulnessbaseret terapi.

Begge terapiformer er veldokumenterede, videnskabeligt baseret og effektive behandlingsformer.

I kognitiv terapi lærer børn og unge konkrete strategier, som gør det nemmere at overvinde og håndtere forskellige følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer i hverdagen – og forældrene inddrages aktivt i forløbet.

Kognitiv terapi er særdeles velegnet til børn og unge fordi metoden er konkret og struktureret. Forløbet er målrettet og fokuseret og der bruges forskellige skemaer og skalaer i forløbet. Det appellerer især til børn og unge, at der ikke er så meget fokus på problemerne, men derimod mere på at lære nye færdigheder og strategier, som gør det nemmere at overvinde, løse og mestre de forskellige udfordringer, som barnet oplever i hverdagen.

I mindfulnessbaseret terapi arbejder børn og unge med at finde ro igennem kroppen. Her træner vi systematisk de hensigtsmæssige reaktioner på stress. Vi arbejder med kroppens evne til afstresning ved at aktivere det parasympatiske nervesystem – dvs. det naturligt beroligende system i kroppen. For at lære dette, benyttes åndedrætsøvelser, afspændingsøvelser og kropsøvelser som hjælper den enkelte med at slappe af og falde til ro i stressede situationer.

Kombinationen af mindfulness og kognitiv terapi giver den enkelte evnen til både at blive herre over de uhensigtsmæssige tankeprocesser som kan lede til stress, samt konkrete redskaber og handle-kompetencer, som hjælper til at reducere stress.

Psykolog Solveig Wandall tilbyder stressreducerende terapi i klinikken på Vesterbrogade.