STAY COOL – Kids & Teens

Angsthåndtering for børn og unge – og deres forældre

I Cool Kids klinik oplever vi at der er behov for et mere fleksibelt og lettilgængeligt angstbehandlingsprogram, som kan sammensættes efter behov. Programmet bygger på mere end 10 års praktisk erfaring og kombinerer de klassiske angsthåndteringsstrategier med nye tiltag.

Det nye program bygger på en bio-psyko-social forståelse af angst og det er vores erfaring, at en del børn, unge og forældre føler sig så godt hjulpet af det korte introforløb på 5 sessioner, at de selv er i stand til at arbejdede videre og ikke behøver yderligere behandling.

Vi har blandt andet fået følgende feedback på det nye program (som her er anonymiseret):

Kære Søren

Mikkel var i et gruppeforløb hos dig før jul. Han har det rigtig fint og har ingen gener fra sin angst længere. Han synes det var et rigtig godt forløb og har mange gange bedt mig skrive til dig, for at fortælle dig, at han har det godt 😊

Jeg er enig med Mikkel – synes det var et rigtig fint forløb. Jeg lærte også meget og har efterfølgende brugt nogle af teknikkerne til mine egne patienter (er praktiserende læge) og anbefaler Jer også, når det er relevant.

Det nye program bygger på det, der hedder en stepped-care model. Stepped care modellen har til formål at sikre, at folk har en lettilgængelig adgang til de rigtige tjenester i forhold til deres behov og efterhånden som deres behov ændrer sig.

Stay Cool programmmet tilbydes derfor både i form af korte workshops på 3-4 timer eventuelt med fokus på specifikke problemstillinger, som et gruppeforløb på 5 dobbeltsessioner med fokus på angsthåndtering der kan suppleres med 3 dobbeltsessioner med fokus på selvværd og selvtillid, samt med individuelle boostersessioner efter behov.

Efter hvert modul evaluerer vi sammen forløbet og vurderer om der behov for yderligere behandling.

STAY COOL – Nyt angstprogram, for børn, unge og forældre
Workshop 3 timer – hver anden torsdag kl. 15:00-18:00 – pris 1200 DKK.
Gruppeforløb Del 1: Angsthåndtering (5 dobbeltsessioner) – pris 4200 DKK
Gruppeforløb Del 2: Selvværd og selvtillid (3 dobbeltsessioner) – pris 2400 DKK
Individuelle boostersessioner (50 minutter) – pris 1150 DKK