Cool Kids ASF

Behandlingstilbud til børn med autisme og angst

Cool Kids Klinik tilbyder nu gruppeforløb og individuel behandling tilpasset børn med ASF og angst.  

Børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) har øget risiko for at udvikle angstlidelser. Det vurderes, at et sted mellem 35 og 50 % af alle personer med autisme på et tidspunkt i livet udvikler angst.

I Cool Kids Klinik har vi specialiseret os i behandling af angstlidelser hos børn og unge baseret på Cool Kids angstbehandlingsprogram. Programmet er videnskabeligt baseret, effektivt og internationalt anerkendt.

Cool Kids ASF anvender de samme angsthåndteringsstrategier, men er tilpasset børn med autisme. Det vil sige at der tages hensyn til de sociale og kognitive udfordringer, der er en del af ASF, både i formidlingen af indholdet og i planlægningen af sessionerne.

Gruppetilbuddet
Gruppetilbuddet er for normaltbegavede børn med autisme. Gruppestørrelsen er 4 – 6 børn og deres forældre. Én eller begge forældre deltager hver gang. Der vil være en indledende samtale inden start for at sikre, at gruppeforløbet er et relevant tilbud til det enkelte barn. Gruppeforløbet omfatter i alt 1 indledende samtale, 10 gruppesessioner og 2 individuelle samtaler.

Gruppelederne
Terapeuterne har begge mange års erfaring i arbejdet med børn og unge med autisme og angst:

Søren Benedikt Pedersen er autoriseret psykolog. Han har mange års erfaring med psykologisk og psykiatrisk undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Han har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi (SAKT). Han er specialiseret i behandling af angstlidelser hos børn og unge baseret på Cool Kids Program (evidensbaseret angstbehandling), og tilbyder både individuel behandling og gruppeterapi.

Karsten Runge er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut bl.a. inden for kognitiv terapi. Han har igennem mange år arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien med behandling af børn og unge med angst, og med autisme som specialområde. Karsten er tilknyttet Center for autismes konsulentteam. Han har erfaring med både gruppeterapi og individuel behandling.

Tid, sted og pris
Det forventes at forløbet starter til maj 2019 (eller så snart der er tilmeldinger nok).

Gruppen mødes om mandagen i Hersegade 8, 4000 Roskilde i tidsrummet 16:00 – 17:30.

Pris: Indledende samtale 1.200-, 10 gruppesessioner 9.000-, 2 individuelle samtaler á 975-, materiale 300-.

TILMELDING: Via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Du er også velkommen til at ringe på 31 31 89 81, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen
Cand. psych. Søren Benedikt Pedersen
Klinikchef og autoriseret psykolog, Cool Kids Klinik