Personale

Søren Benedikt Pedersen
Cand. psych., autoriseret psykolog

CV

2001 – Kandidat i psykologi fra Københavns Universitet
2001 – 2012 Distrikt Børn og Unge, Psykiatrien i Roskilde, Region Sjælland.
2004 – Autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævnet
2005 – Efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi (SAKT)
2009 – 2010 Hejmdal Børne- og ungdomspsykiatrisk Privathospital (orlov fra Region Sj.).
2010 – Konsulent i Sirculus, Klinik for Psykiatri og sundhed, Roskilde
2012 – Privatpraktiserende psykolog og ekstern lektor på Roskilde universitet 

Særlig kompetence

Erfaring med psykologisk og psykiatrisk undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Erfaring med forældrerådgivning og tværfagligt samarbejde. Specialiseret i behandling af angstlidelser hos børn og unge basseret på Cool Kids Program (evidensbaseret angstbehandling). Superviser og foredragsholder.

Gry2

Gry Ravn Rønne
Cand. pæd. pæd. psych.

Gry har en kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun er specialiseret i behandling af angstlidelser hos børn og unge baseret på Cool Kids Program (evidensbaseret angst behandling). Gry har erfaring med at udforme særligt tilpassede forløb for børn og unge, der er udfordrede med at komme i skole. Her arbejder hun tværfagligt med forældre, skole, kommune og PPR om, hvordan der bedst støttes op om barnet. Endvidere konsulterer og superviserer hun lærerteams i at lave forebyggende, foregribende og indgribende indsatser. Gry er også underviser på Cool Kids vejlederuddannelsen (Seminarer.dk). Gry er uddannet i metakognitiv psykoterapi og som mindfulness-instruktør og NADA-akupunktør (National Acupuncture Detoxification Association), hvilket hun bruger som komplementære strategier til kognitiv adfærdsterapi. Hun er i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi på børneområdet (godkendt af Dansk Psykolog Forening). Gry har været en del af Cool Kids klinikken fra den startede og har arbejdet med angstproblematikker i 5 år. Gry tilbyder Cool Kids og Chilled-gruppeforløb samt individuelle forløb. Derudover tilbyder Gry hjemmebesøg.

Faisal Saleem
Faisal Saleem har en MSc i cross-cultural psychology fra Brunel University i London, England. Til daglig arbejder Faisal både i PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) i Vanløse/Brønshøj og som psykologfaglig underviser og konsulent i hhv. Køge kommune og Københavns kommune. Faisal har særlig erfaring med og viden omkring udviklingspsykologi, opdragelse og forældresamarbejde, kultur og kulturforskelle, identitet-etnisk identitetsdannelse, social kontrol og inklusion. Endvidere har Faisal specialviden inden for autismespektrumforstyrrelser og pyskoedukative handlemuligheder samt et kursus i FIT (Feedback Informed Treatment). Faisal er psykolog for Cool Kids-grupperne i København.

Natascha Riva
Natascha Riva er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Hun arbejder til daglig som psykolog i Familiecenter Køge, hvor hun laver familiebehandlingsarbejde og har psykologforløb med børn og unge i alderen 5 – 18 år. I sine angstbehandlingsforløb med børn og unge tager hun udgangspunkt i Cool Kids-manualerne. Hun har tidligere været ansat i Gladsaxe Familie- og Ungecenter og Center for Familieudvikling, hvor hun har arbejdet med børn, unge, par og familiebehandling. Endvidere har Natascha en PREP – lederuddannelse (Prevention Relationship Enhancement Program) og en børnegruppe-lederuddannelse fra Center for Familieudvikling. Natascha er psykolog for Cool Kids grupperne i København.

Johanne Studnitz Jørgensen
Johanne er uddannet cand. pæd. pæd. psych. fra Aarhus Universitet og har en bachelor i antropologi ved Københavns universitet. Hun er rådgiver på BørneTelefonen, hvor hun snakker med børn og unge om alverdens problematikker, og har også erfaring med at undervise og arbejde pædagogisk med børn. Hun har skrevet speciale om mobbeforebyggende tiltag i udskolingen i samarbejde med Børns Vilkår. Johanne står for koordinering og planlægning i klinikken, og er samtidig terapeut for Cool Kids-grupperne i København og Roskilde.

Helene Sophie Koefoed
Helene Sophie Koefoed er uddannet cand.psych fra Københavns Universitet. Helene har erfaring med kognitive behandlingsmetoder, som hun blandt andet har erhvervet sig gennem sit tidligere arbejde i OCD-foreningen. Her udførte Helene kognitiv adfærdsterapi i en gruppe bestående af 8 voksne diagnosticeret med OCD som deres primære angstlidelse. Derudover har Helene arbejdet som terapeut i Sind Psykologisk Rådgivning, hvor hun særligt har varetaget terapiforløb i forbindelse med stress, angst og depression. Helene har desuden speciel viden og erfaring med det at være pårørende, og i Sind Psykologisk Rådgivning udførte hun gruppeterapi samt individuel terapi for denne målgruppe. Helene er psykolog for Cool Kids i København, både i grupper og individuelt.

Rebecca Wandel
Rebecca Wandel er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, og er psykolog i Cool Kids Børne- og Ungdomspsykologisk Klinik. Hun har tidligere arbejdet med unge i headspace’ ungerådgivning og Red Barnet, hvor hun har beskæftiget sig med angstproblematikker, præstations- og eksamensangst, lavt selvværd, og andre almenpsykologiske problemstillinger. Hun har en speciel viden og erfaring med børn og unges digitale dannelse, og har skrevet speciale og holdt foredrag om, hvilken rolle sociale medier spiller i unges sociale identitetsudvikling. Rebecca er psykolog for Cool Kids i København, både i grupper og individuelt. Rebecca tilbyder også terapi på engelsk.

Tine Basse Fisker
Tine Basse Fisker er ph.d. i pædagogisk psykologi, og har siden 2002 arbejdet med børn, som i perioder af deres liv har det svært. Hun har som terapeut i Cool Kids både individuelle forløb og gruppeforløb med børn og eventuelt forældre og arbejder oftest med angstproblematikker og børn/unge, som har svært ved at komme i skole. Tine underviser og vejleder endvidere pædagoger og lærere i hvordan de arbejder med inkluderende pædagogik, så der er plads til, at alle børn kan trives og udvikle sig i skoler og dagtilbud. Desuden har hun skrevet en række artikler og bøger om børn med særlige behov og inkluderende pædagogik. Der kan læses mere om hende her: www.bassefisker.dk. Tine Basse Fisker er psykolog for Cool Kids i Roskilde, både i grupper og individuelt.

Heidi Lollike Lund
Heidi Lollike Lund er uddannet cand. comm. og ansat i klinikken som konsulent i Thrive-programmet, med særlig fokus på emetofobi. Hun har tidligere undervist på RUC og på en dagskole for voksne med psykisk sårbarhed. Videre har hun selv gennemgået Thrive-programmet med et barn med emetofobi og er oversætter af materialet. Heidi har primært konsultationer i Cool Kids i Roskilde, både grupper og individuelt.

Kasper Kruse Hjort Arentz
Kasper Hjort er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og uddannet skuespiller fra William Esper Studio i New York. Han har tidligere været i praktik i Forsvarets Veterancenter og arbejdet med individuel terapi med veteraner. Han har en stor interesse for børne- og ungdomsområdet og har arbejdet med børn i forskellige regi, både som tennistræner, pædagogmedhjælper, lærervikar og støttepædagog. Kasper er psykolog for Cool Kids-grupperne i København.

Nicoline Amalie Jensen
Nicoline Amalie Jensen er uddannet Cand. Psych. på Københavns Universitet. Hun har arbejdet hos Cool Kids siden juni 2017, hvor hun har grupper og individuel terapi. Nicoline arbejder ved siden af Cool Kids fuld tid som PPR psykolog i Rudersdal Kommune, hvor hun arbejder med børn i alderen 1-20 år.

Tina Bjørn
Tina Bjørn er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut. Hun har specialiseret sig i unges trivsel. Tina har igennem mange år arbejdet med unge i alderen 13-20 år og har særligt fokus på at hjælpe den enkelte unge til at klare de svære perioder, der kan komme ved fx. angst, ADHD, depression eller perioder med anden mistrivsel. Tina benytter sig bla af psykoedukation (undervisning i psykologiske mekanismer) så den unge kan forstå sine reaktioner og få støtte til at få det bedre. Tina har stor erfaring med at bruge mindfulness og kroppens ressourcer i samarbejdet med den enkelte unge. Tina Bjørn arbejder altid med udgangspunkt i den anerkendende tilgang. Tina tilbyder primært individuel terapi til unge i Roskilde, ofte om lørdagen.

Tomas Thormann
Tomas Thormann er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og har egen psykologpraksis. Udover arbejdet med Cool Kids grupper i København, løser han ofte opgaver for Forsvaret, hvor han tidligere har været ansat som klinisk psykolog og arbejdet med rådgivning af pårørende og behandling af veteraner med tilpasningsreaktioner, traumer, angst og depressionstilstande. Han er endvidere uddannet PREP-leder (Prevention and Relationship Enhancement Program) fra Center for Familieudvikling og uddannet børnegruppe-leder fra Militærpsykologisk Afdeling. Tomas er psykolog for Cool Kids grupperne i København.

Stina Knudsen
Stina Elisabeth Knudsen er cand.psych fra Københavns Universitet med speciale i metakognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Hun har derudover en Bachelor i psykologi og socialvidenskab fra Roskilde Universitet. Stina har tidligere erfaring med Cool-Kids og Chilled programmerne fra Psykologhuset Ydre Østerbro. Stina arbejder til dagligt hos Cektos – Center for Kognitiv og Metakognitiv terapi, hvor hun arbejder med behandling af angst, depression og stress ud fra Metakognitiv terapi. Hun har flere års erfaring med angstbehandling ud fra kognitiv terapi for både børn, unge og voksne, samt kognitiv adfærdsterapeutisk depressionsbehandling for voksne. Derudover har hun erfaring med mindfulnessbehandling for både børn, unge og voksne. Stina Knudsen er psykolog for Cool Kids i Roskilde. Stina tilbyder også terapi på engelsk.

Rikke Laurent Lund Adamsen
Rikke Laurent Lund Adamsen er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret ved Dansk Psykolognævn. Rikke arbejder til daglig som psykolog i egen praksis, og har særlig erfaring og interesse for arbejdet med Dyreassisteret Interventioner, hvor dyr inddrages i terapeutisk praksis. Hun har herigennem særlige kompetencer ift. at sammensætte forløb for børn/unge med angst for specifikke dyrearter. Tidligere har Rikke arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), samt på en intern skole for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og andre diagnoser, hvor hun har varetaget supervision og rådgivning af personale og forældre, samt individuelle udrednings- og samtaleforløb med børn og unge. Rikke er psykolog for Cool Kids i Roskilde.

David Owe
David Owe er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Han har bred erfaring med formidling og undervisning. Udover at være uddannet psykolog er han uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole og har arbejdet med at lave teater og film og har indspillet TV. Han har tidligere været i praktik på DISPUK (Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation). David Owe er psykolog for Cool Kids grupperne i København.